FENIX: FÖRESLÅR EXTRA UTDELNING 9 KR/B-AKTIE OCH 0:9 KR/A-AKTIE

2021-07-23 08:17:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fenix Outdoors styrelse föreslår en extra utdelning om 9 kronor per B-aktie och 0:90 kronor per A-aktie.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

"Styrelsen har också beslutat att föreslå en extra utdelning för att helt kompensera våra aktieägare för den utdelning vi höll inne förra året. Vår ekonomiska ställning är sådan att den tillåter oss detta", skriver bolagets styrelseordförande Martin Nordin som menar att räntorna är låga, att priserna på möjliga förvärv kan vara för höga samt att bolaget "nästan betalar för att ha kontanter i banken".Direkt-SE