Fem småbolagsaktier för bottenfiskare

Publicerad 2016-03-03 20:27

Aktier Sedan årsskiftet har många småbolag fallit kraftigt i kurs, vilket givit mer attraktiva värderingar. Rekylen för förra årets starka trend innebär därför att det kan vara läge att återigen intressera sig för de mindre bolagen.

När index för de allra största bolagen slutade på minus förra året gick Stockholmsbörsens större index omfattande alla bolag klart plus. Det berodde givetvis på att mindre och medelstora bolag gick klart bättre än storbolagen och småbolagsfonder var en vinnare på fondsidan.

Men 2016 har inneburit en trendbrott – både från nätmäklarna Avanza och Nordnet rapporteras det om ett trendskifte. Spararna har sålt ut småbolag ur portföljerna för att istället satsa på större bolag  som gärna ska vara stabila utdelningsbolag.

Det är inget fel i det – media och analytiker fastnar gärna i rekommendationer kring de större bolagen som har en bra direktavkastning förra och efter ett årsskifte när utdelningsförslagen närmar sig.

Men det innebär också att kurserna kan sjunka relativt dramatiskt i de mindre bolagen där handeln också kan vara mindre likvid, vilket kan bidra till att göra kursnedgången större än motsvarande större bolag.

Det kanske är att ta i att tala om bottenfiske bland de mindre bolagen – fortfarande är värderingen inte speciellt låg. Men en kraftig rekyl är det i alla fall från toppnivåerna i många bolag – och då finns det chans att plocka upp fina bolag betydligt billigare än för bara några månader sedan.

Att gå mot strömmen på detta vis kan kännas farligt, men om det bolag man satsar på i grunden går bra finns det en chans till en bra utveckling både på kortare och längre sikt.

Här är fem förslag på intressanta bolag som fallit kraftigt i kurs sedan årsskiftet (i procent) :

* Avega (-13). Förbättrad lönsamhet och högre rörelsemarginal förra året.

* CTT Systems (-10). Kraftigt höjd utdelning speglar optimism för 2016.

* Dustin (-14). Har börjat vända upp från kursintervallet 52-54 kr där aktien har studsat upp från flera gånger tidigare.

* MQ Holding (-15). Med delårsrapport 17 mars kan kursen återhämta sig när kortsiktiga investerare ser ett köpläge.

* Rottneros (-27). Fortsatt stark dollar gynnar bolaget och motverkar prisfall på pappersmassa.