Placera Fem av börsens kursraketer de tre senaste månaderna är fortfarande värda en köpstämpel, enligt Aktiellt, en nättidning om placeringar utgiven av Swedbank och Sparbankerna.

Den gemensamma nämnaren för de fem aktierna är en uppgång på 30 procent eller mer under de tre senaste månaderna – och att samtliga fortfarande har en betydande uppsida.

De fem aktierna är Mekonomen, Alfa Laval, Sandvik, Trelleborg och Boliden.

Den första kursraketen är Mekonomen, upp 43 procent under de tre senaste månaderna. Det har hänt mycket kring bolaget under året, bland annat har ett par utländska förvärv drivit upp skuldsättningen, samtidigt som Mekonomen byggt på muskelmassan, enligt Aktiellt som också påpekar att försäljningen ökade hela 56 procent det senaste kvartalet.

• Rekommendationen är Köp, och riktkursen 95 kr.

Alfa Lavals utveckling har också varit stark, upp knappt 39 procent under perioden. Aktien har varit starkt pressad tidigare i år, men efterfrågan har ökat mot slutet av året, inte minst gäller det efterfrågan på bolagets avgasrenare som ökat i och med att efterfrågan ökat på nya fartyg under samma period.

Alfa Laval är enligt Aktiellt ett av de bolag som gynnas mest av en sådan förändring på marknaden. Efter en övertygande rapport för tredje kvartalet har aktien gjort ett ordentligt kursryck.

• Rekommendationen är Köp, och riktkursen är 230 kr.

Sandvik med en kursuppgång på drygt 34 procent senaste kvartalet, är nummer tre på listan över kursraketer värda att investera i. Bolaget ”tillhör de cykliska temperaturmätarna på börsen”, enligt Aktiellt.

Ett av affärsområdena, det ”kortcykliska” Machining Solutions, befinner sig nära en cyklisk botten just nu.

Ett annat affärsområde, Mining & Rock, hade en organisk tillväxt i orderingången på 5 procent senaste kvartalet, samtidigt som marginalen förbättrades till ”imponerande 19,8 procent”. Samtidigt fortsätter bolagets strukturella förändringar med avknoppningen av Sandvik Materials Technologh, vilket är ett ”kritiskt steg” för omvärderingen av bolaget.

• Bolaget finns med i Swedbanks Fokusportfölj, och tillhör också bankens sektorfavoriter.

• Rekommendationen är Köp. Riktursen är 203 kr.

Trelleborg, med en uppgång på nästan 34 procent, är också en kursraket värd sin plats i portföljen, enligt Aktiellt.

Bolaget gynnas av flera globala trender, framför allt urbaniseringen, befolkningstillväxten och det snabbt växande behovet av transporter.

Den tredje kvartalsrapporten för året var bättre än förväntat, inte minst för att affärsområdet Offshore & Construction redovisade en ”imponerande organisk tillväxt på 27 procent”.

Huvuddelen av bolagets försäljning sker i Europa, vilket Swedbank ser som positivt om affärsklimatet på kontinenten förbättras.

• Trelleborg finns med i Swedbanks Fokusportfölj och tillhör också bankens sektorfavoriter.

• Rekommendation är Köp, och riktkursen är 190 kr.

Boliden, med en ökning tredje kvartalet på över 30 procent, är den femte kursraketen värd att investera i.

Efter år av investeringar har Bolidens konkurrenskraft ökat och bolaget är i mycket gott skick, enligt Aktiellt som ser potential från nuvarande nivåer. Samtidigt visade tredje kvartalets rapport på en mycket stark utveckling inom smältverken, samtidigt som Boliden guidade för högre kopparhalter fram till 2021.

”Rapporten visar sammantaget på styrkan i den integrerade affärsmodellen med både gruvor och smältverk”, skriver Aktiellt.

• Boliden finns med i Swedbanks Fokusportfölj och tillhör också bankens sektorfavoriter.

• Rekommendationen är Köp och riktkursen 290 kr.