Aktier I Finland finns flera köpvärda aktier för den som vill kika tvärs över Bottenhavet. Swedbank och Sparbankernas placeringstidning Aktiellt redovisar en digital funktion benämnd ”Aktiefiltrering” där analysfirman Kepler Cheuvreux vaskat fram fem fina finska aktier att köpa, alla med goda uppsidor sett till nuvarande aktiekurser.

De fem köpvärda aktierna enligt Aktiellt är Nordea Bank, Stora Enso R, UPM-Kymmene, Wärtsilä och Nokia. De har fallit ut i en ”aktiefiltrering” som genomförts av analysfirman Kepler Cheuvreux och där över 30 olika faktorer jämförts.

Här är en kort summering av de finländska aktierna som enligt Kepler är värda att köpa:

Nordea Bank

Nordens största bank är Nordea som just nu befinner sig mitt i ett mycket stort omstruktureringsprogram som pågår i ytterligare tre år. Att genomföra programmet medför stora kostnader, men minskade intäkter. Men Kepler Cheuvreux ser ljuset i tunneln för banken, samtidigt som en ny vd tillträtt. Det bör medföra en ”god direktavkastning”. Kepler håller Nordea som Sektorfavorit och aktien är med i Fokusportföljen.

Rekommendationen är Köp och riktkursen 8 euro.

Stora Enso

Även skogsindustrikoncernen Stora Enso är mitt uppe i en förändringsfas, där bolaget storinvesterar i livsmedelsförpackningar, produktion i låglöneländer, och produktutveckling. Det är ett stort strategiskifte som har pågått i tre, fyra år. Kepler Cheuvreux bedömer att det ”snart börjar ge klirr i kassan”. Stora Enso är en Sektorfavorit.

Rekommendationen är köp och riktkursen 13 euro.

UPM-Kymmene

Den stora skogsjätten UPM-Kymmene har investerat stort i olika tillväxtområden som etiketter, energiproduktion, lågkostnadsmassa och specialpapper. Bolaget gör just nu en mycket stor investering i ett nytt massabruk i Uruguay som ska vara i driftklart 2022. När bruket tas i drift beräknas företagets massakapacitet öka med 50 procent. Bolaget ger oftast höga aktieutdelningar.

Rekommendationen är köp och riktkursen 32 euro.

Nokia

Nokia missade smartphone-vågen men gav dock inte upp. I dag spelar bolaget en ledande roll inom nätverk och 5G. Kepler Cheuvreux anser Nokias främsta styrkor vara en produktportfölj inom nätverk som täcker alla steg på vägen, samt värdefulla patentinnehav. Vidare har företaget starka finanser och stor nettokassa.

Rekommendationen är köp och riktkursen 6 euro.

Wärtsilä

Wärtsilä är en nyckelspelare i den stora finländska varvsindustrin. Bolaget är näst störst i världen på att tillverka fartygsmotorer, och tillhandahåller även en rad andra produkter och tjänster inom marinteknologi och energiomställning.

Kepler Cheuvreux har i september sänkt prognoser och riktkurs på grund av låg efterfrågan inom marinsegmentet, som dock bedöms som temporärt. Aktien har dock fortfarande en köprek då den handlas långt under historiska nivåer.

Rekommendationen är köp och riktkursen 12 euro.