Peruanska sol är en av de valutor som kan stärkas mot dollarn.

Valutor Feds nya inflationsstrategi försvagar dollarns långsiktiga utsikter. Detta då centralbanken i praktiken utlovat en ultralåg ränta under ännu längre tid. Det ger ett läge till investering i mer perifera valutor. Det skriver Quentin Fitzsimmons, förvaltare på T Rowe Price, i ett strategibrev.

”Tillväxtländers valutor har dragit mindre nytta av dollarns svaghet än större länders valutor då den finanspolitiska situationen försvagats i många tillväxtländer medan deras centralbanker sänkt räntor för att stötta ekonomierna”, fortsätter förvaltaren.

Länder som Brasilien och Turkiet har åsidosatt disciplinen finanspolitiskt, vilket pressat dessa länders valutor extra mycket. För den kinesiska valutan utgör konflikten med USA en risk som gör den till ett blankningscase som hedge mot handelskonflikten.

Den generella svagheten för utvecklingsvalutor har samtidigt givit upphov till vissa ”väldigt tilltalande värderingar” även om det gäller att vara selektiv i rådande läge. Några intressanta valutor är indiska rupie, peruanska sol och chilenska peso, framhåller Quentin Fitzsimmons.