FEDEX: RAPPORTERAR I LINJE MED PREL-SIFFROR, AKTIEN STIGER

2022-09-22 21:13:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det amerikanska logistikbolaget Fedex redovisar ett justerat resultat per aktie på 3:44 dollar för det första kvartalet 2023 i det brutna räkenskapsåret.

Det är i linje med bolagets preliminära siffror, som presenterades i samband med en vinstvarning tidigare i september.

Intäkterna på 23,2 miljarder dollar är också i linje med de preliminära siffrorna.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 5:14 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence. För omsättningen var 23,5 miljarder dollar väntat.

Vidare presenterar Fedex ett kostnadsbesparingsprogram som uppgår till 4 miljarder dollar till 2025.

"För att anpassa kostnaderna under räkenskapsår 2023 med efterfrågan på grund av en svagare än väntad företagsmiljö, kommer bolaget att prioritera att snabbt få ned kostnader", skriver bolaget.

Under räkenskapsåret förväntar bolaget sig att minska kostnaderna med 2,2–2,7 miljarder. Bland besparingarna beräknas färre flygningar och tillfälligt parkerade flygplan spara 1,5–1,7 miljarder dollar.

Fedex håller kvar sin prognos för det andra kvartalet, innebärande en prognosticerad omsättning på 23,5–24 miljarder dollar samt en justerad vinst per aktie på 2:75 eller högre.

Enligt S&P Global Market Intelligence var konsensus 23,8 miljarder dollar respektive 2:80 dollar.

Bolaget understryker att prognoserna reflekterar de nuvarande förhållandena, inga ytterligare covid-19-relaterade begränsningar, ett genomfört aktieåterköpsprogram och inga nya skadliga geopolitiska utvecklingar.

Aktien stiger efter beskedet och handlas upp närmare 3 procent drygt en timme innan börsstängning.Direkt-SE