Inga klara besked från Fed

Publicerad 2015-07-30 06:55

Fed Den amerikanska centralbanken lät som väntat räntan vara oförändrad. Några tydliga besked om när en räntehöjning kan komma gavs inte heller.

Federal Reserve bedömer att det kommer att vara rimligt att höja räntan när räntekommittén har sett viss (some) ytterligare förbättring på arbetsmarknaden och när den är ”rimligt säker” på att inflationen kommer att stiga mot 2-procentsmålet på medellång sikt.

Budskapet har därmed uppdaterats med det lilla (men troligen viktiga) ordet ”viss” (some).

Målet för dagslåneräntan, Fed funds, lämnades oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät räknade 79 av 80 tillfrågade bedömare med en oförändrad ränta. En trodde att räntan skulle höjas till 0,50 procent.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Kommittén fastslår samtidigt att den räknar med att när väl den penningpolitiska ackommodationen börjar avlägsnas så kommer hållningen vara balanserad och i linje med de långsiktiga målen om maximal arbetslöshet och en inflation på 2 procent.

”Kommittén räknar för närvarande med att, även efter att sysselsättningen och inflationen ligger nära nivåer förenliga med mandatet, kan de ekonomiska förhållandena, under en viss tid, motivera att hålla Fed fundsräntan under de nivåer som kommittén bedömer vara normala på längre sikt”, skriver FOMC.

Onsdagens beslut var enhälligt.