Fedchefen i San Francisco, Mary Daly.

Pandemin Fedchefen i San Francisco, Mary Daly, befarar att spridningen av deltavarianten av coronaviruset och låga vaccinationsgrader i delar av världen utgör ett hot mot den globala återhämtningen. Hon manar också till försiktighet med neddragningen av det penningpolitiska stödet till USA-ekonomin. Det säger hon i en intervju med Financial Times (FT).

”Jag tror att en av de största riskerna mot vår globala tillväxt framöver är att vi allt för tidigt hävdade at covid var besegrat… Vi är inte igenom pandemin, vi är på väg igenom pandemin”, sade Mary Daly.

Hon noterade problemen med att begränsa virusspridningen ibland annat Japan och sade att ökande antal infekterade och fördröjda vaccinationer utomlands hämmar den ekonomiska återhämtningen och kan ha negativa återverkningar för USA.

Mary Dalys budskap kommer efter en period med ökad riskaversion på de finansiella marknaderna, vilket har bidragit till att pressa ner amerikanska långräntor kraftigt. FT noterar att flera marknadsaktörer hänvisar räntenedgången till tekniska faktorer, men en växande kör av röster har också uttryckt oro för att ekonomin inte ska klara att hålla uppe den nu starka tillväxttakten, och de tror också att den nu höga inflationen snabbt kommer att falla tillbaka.

”I USA har nyheterna varit ganska positiva, men de globala nyheterna har inte varit helt positiva. Det har varit bra, men det har inte varit fantastiskt. Marknaden svarar på sådana saker och det kan naturligtvis pressa ned räntorna eftersom de prisar in risk där” sade hon, och tillade: ”vad du har sett är en ökad känsla för nedåtriskerna mot den globala ekonomin”.

Mary Daly betonade också att det inte bör råda någon tvekan om att Federal Reserve kommer att hålla fast vid det nya penningpolitiska ramverket som antogs i augusti 2020. Det nya ramverket innebär att centralbanken ska inta en mjukare hållning till temporära perioder med inflation över målet.

”Ordförande Powell sade det så tydligt vid hans presskonferens och jag tror att det är ljuset att följa här… Det är budskapet jag har upprepat: vi åtar oss till fullo att följa ramverket. Det betyder att eliminera tillkortakommanden i sysselsättning och leverera en genomsnittlig inflation på 2 procent, och det är ännu av absolut största vikt”, sade hon.