Fed Inom den amerikanska centralbanken är man överens om att en inbromsning i höjningstakten kan hända "snart". Det skriver CNBC med hänvisning protokollet från Fed-mötet i början av november som publicerades på onsdagen.

Även om flera representanter från Fed har haft en mjukare ton gällande räntehöjningstakten under de senaste veckorna, ser centralbanken finns få tecken på att inflationen avtar. Samtidigt uttrycks oro inom Fed för de risker som det finansiella systemet skulle utsättas för, givet en fortsatt hög höjningstakt.

Mindre räntehöjningar skulle enligt Fed ge beslutsfattare en chans att utvärdera effekten av höjningarna.

”En betydande majoritet av deltagarna bedömde att en nedgång i ökningstakten sannolikt snart skulle vara lämplig”, stod det enligt CNBC i Fed-protokollet.

Centralbankens nästa räntebeslut tas i mitten av december och förväntningarna ligger nu på en höjning om 50 punkter.

De ledande USA-börserna steg kort efter offentliggörandet av protokollet vid 20:00-tiden på onsdagen.