Fed Amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade som väntat både styrränta och tillgångssköp oförändrade. Samtidigt ser man tecken på ökad ekonomisk aktivitet i takt med att vaccinationerna fortskrider.

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent.

Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema.

Fed-kommittén var enig om räntebeslutet.

Fed upprepar i pressmeddelandet att man åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

Kommittén upprepar vidare att den kommer att sikta på att uppnå en inflation ”måttligt över” 2 procent ”under en tid” så att inflationen uppgår till 2 procent i genomsnitt över tid, och långa inflationsförväntningar är väl förankrade vid 2 procent.

”Kommittén räknar med att bibehålla en ackommoderande hållning i penningpolitiken till dess sådana resultat har uppnåtts”, skriver FOMC.

Kommittén tillägger återigen att den räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning och inflationen har stigit till 2 procent ”och är på väg att måttligt överstiga 2 procent under en tid”.

Kommittén håller därutöver fast vid att Fed kommer att fortsätta köpen av statspapper med åtminstone 80 miljarder per månad samt bostaspapper för minst 40 miljarder per månad till dess att ”substantiella framsteg” har gjorts på vägen mot kommitténs mål om maximal sysselsättning och prisstabilitet. Dessa köp stöder en smidig marknadsfunktion och hjälpa till att skapa ackommoderande finansiella förhållanden, och därmed stödja kreditflödet till hushåll och företag.

Kommittén upprepar också att man är redo att ”anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet av kommitténs mål”.

Indikationer på stärkt ekonomi

Fed-kommittén fastslår att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har stärkts medan vaccineringarna gör framsteg. De sektorer som är mest negativt påverkade av pandemin är fortsatt är svaga men har uppvisat förbättringar.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 16-17 mars, var budskapet att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning hade vänt upp på senare tid, även om de sektorer som är mest negativt påverkade av pandemin fortsatt var svaga.

Kommittén konstaterar att inflationen har stigit, mest på grund av övergående faktorer, och upprepar att de finansiella förhållandena är överlag fortsatt ackommoderande, vilket delvis speglar policyåtgärder för att stödja ekonomin och kreditflödet till hushåll och företag.

Kommittén skriver vidare att banan för ekonomin framöver i betydande grad kommer att avgöras av virusutvecklingen, inklusive framstegen med vaccineringarna.

”Den fortsatta hälsokrisen fortsätter att tynga den ekonomiska aktiviteten, sysselsättningen och inflationen, och utgör betydande risker mot de ekonomiska utsikterna”, skriver FOMC.