Börsen Federal Reserve signalerade fortsatta krafttag mot inflationen och sänkte Wall Street. Börsutvecklingen framåt är högst osäker, men de lågt värderade storbankerna kan visa motståndskraft, säger DNB:s aktiemäklare Anders Rudolfsson till Privata Affärer. 

USA:s centralbank Federal Reserve, Fed, höjde som väntat styrräntan med 75 punkter för tredje gången i följd på onsdagskvällen. Styrräntan ligger nu i intervallet 3,0 till 3,25 procent.

Räntebeskedet orsakade vild handel på USA-börserna, som först sjönk för att sedan handlas upp och slutligen falla tillbaka under nollstrecket igen. Det breda S&P 500-indexet stängde ned 1,7 procent.

På torsdagen faller Stockholmsbörsen 1,8 procent, tyska DAX-indexet tappar 0,6 procent och franska CAC 40 är ned 0,7 procent.

Marknaden handlade inte främst på räntehöjningen utan Feds uppjusterade räntebana och dystra prognoser över arbetslösheten och ekonomin, förklarar Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

– Allt justerades i fel riktning, så att säga, fortsätter hon.

Bland annat drog centralbanken upp räntebanan till 4,6 procent i slutet av 2023, en betydligt högre nivå jämfört med den senaste prognosen från i juni på 3,8 procent.

Det mest graverande för marknaden var dock Feds dämpade utsikter för ekonomin och prognosen om att arbetslösheten i USA stiger till 4,4 procent nästa år, enligt strategen.

– Ett så pass stort lyft i arbetslösheten har historiskt alltid varit förknippat med en recession. Oron är att USA går in i en recession och att det spiller över på tillväxten i världsekonomin, säger Maria Landeborn.

DNB:s aktiemäklare Anders Rudolfsson betonar att det är “enormt många osäkra parametrar” som kan påverka börsutvecklingen. Förutom centralbankernas åtstramningar nämner han den ryska upptrappningen av landets anfallskrig mot Ukraina och energikrisen som uppstått i Europa efter Rysslands invasion.

– Allt det här gör att många är väldigt avvaktande. Man ska stor respekt för att vi går in en väldigt tuff period, säger han.

Den sektor som han ändå bedömer kan visa motståndskraft i den volatila börsmiljön är bankerna.

– Värderingarna på 7-8 gånger nästa år förväntade vinst är alldeles för lågt givet att vi kommer att se fler räntehöjningar. Dessutom kommer de svenska storbankerna högst sannolikt att fortsätta ge utdelningar och köpa tillbaka aktier, säger Anders Rudolfsson.

Sedan årsskiftet har Swedbank och SEB backat runt 14 respektive 10 procent medan Handelsbanken endast är ned strax över 1 procent. Stockholmsbörsen har rasat drygt 30 procent under samma period.

För svensk del ledde Federal Reserves hökaktiga räntebesked till ännu en kronförsvagning. På torsdagsmorgonen kostade en dollar rekorddyra 11,12 kronor, och läget kan förvärras ytterligare.

Danske Bank har inte uppdaterat sina prognoser över kronkursen efter räntebeskedet. Men redan i augusti trodde storbankens valutaexperter att kronan skulle försvagas till 11,25 mot dollarn inom det närmaste halvåret och 11,60 på ett års sikt, säger Maria Landeborn.

Storbanken förespråkar en undervikt i aktier och en överlag defensiv inriktning på portföljen framöver med sektorer som hälsovård, dagligvaruhandel och kraftförsörjning (utilities).

Regionalt rekommenderar Danske Bank en högre andel amerikanska aktier på bekostnad av en undervikt i Europa.

– Vi ser en hel del problem i Europa. Bland annat relaterade till kriget i Ukraina, men även skenande elpriser och att det är mycket cykliska bolag på de europeiska börserna. Oron för en kommande recession slår hårdare mot cykliska bolag, säger Maria Landeborn.

– När räntorna stiger tar de amerikanska tillväxtaktierna stryk, men i grund och botten är USA en region med mycket kvalitetsbolag och mindre konjunkturberoende vinster. Det tror vi kommer att premieras i takt med att oron för en recession tilltar, tillägger hon.