FED Federal Reserve-ledamöter drog vid sitt möte i juli slutsatsen att takten på framtida räntehöjningar beror på inkommande data, och vissa ledamöter sade att räntorna skulle behöva stanna på en "tillräckligt restriktiv nivå" under "en tid" för att kontrollera inflationen.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 26–27 juli, enligt Reuters och Bloomberg News.

Protokollet indikerade inte en tydlig partiskhet bland ledamöterna för vare sig en mindre räntehöjning med en halv procentenhet eller en tredje 75-punktshöjning i rad vid det kommande mötet den 20-21 september.

Vid mötet i juli ”bedömde deltagarna att en betydande risk för kommittén var att förhöjd inflation kunde förankras om allmänheten började ifrågasätta kommitténs beslutsamhet att anpassa politikens hållning tillräckligt”, enligt protokollet.

Men konsumentpriserna som publicerades den 10 augusti visade att priserna steg med 8,5 procent under de 12 månaderna fram till juli, en minskning från tidigare 9,1 procent månaden innan som markerade den högsta inflationstakten sedan 1981.