Fed på gång höja räntan

Publicerad 2015-01-20 08:30

Nyheter Federal Reserves ledamöter är fortsatt på spåret för att inleda sin höjning av de korta styrräntorna senare i år, även om de långa marknadsräntorna går i motsatt riktning på grund av ny oro bland investerarna för svag global tillväxt, fallande oljepriser och dämpad KPI.

Det skriver tidningen Wall Street Journals Fed-bevakare Jon Hilsenrath tillsammans med Brian Blackstone.

Enligt dem är Feds hållning, då de förbereder sig för ett policymöte senare i månaden, slående eftersom ECB:s ränteråd väntas gå i motsatt riktning senare i veckan.

ECB närmar sig ett beslut om huruvida de ska sjösätta ett kontroversiellt program med kvantitativa lättnader på torsdag och väntas allmänt avisera att de kommer att köpa hundratals miljarder eller mer i euro-denominerade statsobligationer för att mota bort en Japan-liknande deflation.

Skribenterna noterar att världen inte har sett en ekonomisk divergens som denna sedan i mitten på 1990-talet, då tillväxten i USA, Japan och Europa gick i olika riktning. Då satt Japan fast i en nedgång orsakad av en sprucken fastighetsbubbla, Europa kämpade med konsekvenserna av Sovjetunionens kollaps och USA gynnades av en blomstrande teknologiuppgång.

De förestående åtgärderna har viktiga implikationer för marknader och tillväxt och investerare har redan drivit upp dollarn och pressat ned de långa marknadsräntorna världen över.

”Jag tror det är viktigt att sätta i gång och att börja normalisera policyn. Även när vi har börjat normalisera så skulle räntorna vara exceptionellt låga”, sade James Bullard, Fed-chef i St Louis, i en intervju med Wall Street Journal på måndagen.

Fed-ledamöterna går in i sin ”tysta period” i dag, tisdag, men redan ger ECB:s förväntade åtgärder återverkningar i centralbanksvärlden på andra sätt. Förra veckan tvingades exempelvis Schweiz Nationalbank, SNB, slopa sitt valutagolv mot euron och i går, måndag, fattade Danmarks centralbank ett beslut att sänka sina styrräntor.

Enligt WSJ-reportrarna uppger investerare att utsikterna för ett massivt stimulanspaket från ECB redan är inbakat i finansmarknaderna.

”Medan investerarna oroar sig över Europa så har många Fed-företrädare signalerat att de räknar med att i stort hålla fast vid sin plan att börja lyfta styrräntan från nära noll runt mitten på året. Men den senaste tidens utveckling i ekonomin och på marknaderna har lett till viss ångest bland Fed-företrädarna och, om det håller i sig, skulle kunna få dem att agera senare, så har flera på senare tid indikerat att de fortfarande räknar med att röra sig i år och håller tillbaka bedömningen om en försening”, skriver Jon Hilsenrath och Brian Blackstone.

Efter sitt nästa policymöte den 27-28 januari kommer Fed-ledamöterna sannolikt att upprepa sitt uttalande att de kan vara ”tålmodiga” med räntehöjningar. Det betyder att räntorna inte kommer att höjas vid åtminstone de kommande två mötena, eller inte före tidigast juni, enligt vad de har indikerat i offentliga uttalanden och intervjuer den senaste tiden.

”Samtidigt kommer de sannolikt inte att signalera en oro över utvecklingen i utlandet som skulle indikera ett betydande skifte i deras planer”, enligt Fed-bevakarna.