Räntan De flesta Federal Reserve-ledamöter var överens vid sitt möte den här månaden att centralbanken behöver strama åt med 50-punktershöjningar under de kommande mötena, för att ge beslutsfattare flexibilitet att justera senare om det skulle behövas.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 3-4 maj, enligt Bloomberg.

”I dagsläget bedömde deltagarna att det var viktigt att snabbt gå över till en mer neutral penningpolitisk hållning. De noterade också att en restriktiv hållning mycket väl kan bli lämplig”, stod det i protokollet.

Efter den senaste tidens volatilitet på marknaderna visade protokollet att tjänstemän var uppmärksamma på ekonomiska förhållanden när de förbereder sig för att höja räntorna ytterligare.

”Flera deltagare som kommenterade frågor relaterade till finansiell stabilitet noterade att åtstramningen av penningpolitiken kan interagera med sårbarheter relaterade till likviditeten på marknaderna för statspapper och till den privata sektorns förmedlingskapacitet”, stod det i protokollet, enligt Bloomberg.