Fed FOMC-deltagarna uttryckte generellt en osäkerhet om hur mycket mer åtstramning kan bli lämpligt. Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 2–3 maj, där räntan höjdes med 25 punkter.

Deltagarna var oeniga om framtida höjningar. Flera deltagare ansåg att om ekonomin fortsätter utvecklas i linje med deras prognoser skulle framtida höjningar kanske inte behövas.

Å andra sidan bedömde andra deltagare att ytterligare åtstramning sannolikt skulle vara motiverat vid framtida möten om utvecklingen av inflationsbekämpningen skulle vara ”oacceptabelt långsam”.

Därutöver noterade vissa deltagare att tillgången till krediter inte hade visat sig att minska signifikant sen början på turbulensen i banksektorn. Fortsättningsvis bedömde deltagarna att stressen i banksektorn sannolikt skulle medföra under de kommande kvartalen att bankerna stramar åt kreditförhållandena mer än vad de skulle gjort av endast centralbankens räntehöjningar.