Styrräntan Federal Reserve-tjänstemän drog slutsatsen vid sitt möte i juni att de behövde öka takten i räntehöjningarna eftersom inflationsutsikterna har försämrats och att räntorna som ett resultat skulle behöva stiga till nivåer som avsiktligt bromsar den ekonomiska tillväxten.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 14–15 juni, enligt Wall Street Journal.

Tjänstemän förväntade sig att ytterligare en räntehöjning på antingen 50 eller 75 punkter skulle vara motiverad vid deras sammankomst i juli.

”Deltagarna instämde i att de ekonomiska utsikterna motiverade en övergång till en restriktiv hållning, och de insåg möjligheten att en ännu mer restriktiv hållning skulle kunna vara lämplig om inflationstrycket skulle bestå”, stod det i protokollet.

Wall Street Journal skriver även att protokollet visade en ökad oro bland beslutsfattare över att den senaste tidens höga inflation skulle kunna förändra konsumenternas beteende på ett sätt som upprätthåller hög inflation. Ekonomer tror att förväntningar på framtida inflation kan vara självuppfyllande, vilket innebär att Fed kan behöva höja räntorna till nivåer som trycker ännu hårdare på de monetära bromsarna om dessa förväntningar stiger.

”Många deltagare bedömde att en betydande risk som kommittén nu står inför var att förhöjd inflation kunde förankras om allmänheten började ifrågasätta kommitténs beslutsamhet att justera politikens hållning som berättigad”, stod det i protokollet.