FED Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade som väntat styrräntan oförändrad. Men ledamöterna flaggade för att höjningarna de kommande åren kan bli högre än tidigare förväntat.

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent.

Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema.

Fed-kommittén var enig om räntebeslutet.

Fed upprepar i pressmeddelandet att man åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

Kommittén upprepar vidare att den kommer att sikta på att uppnå en inflation ”måttligt över” 2 procent ”under en tid” så att inflationen uppgår till 2 procent i genomsnitt över tid, och långa inflationsförväntningar är väl förankrade vid 2 procent.

”Kommittén räknar med att bibehålla en ackommoderande hållning i penningpolitiken till dess sådana resultat har uppnåtts”, skriver FOMC.

Kommittén tillägger återigen att den räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning och inflationen har stigit till 2 procent ”och är på väg att måttligt överstiga 2 procent under en tid”.

Kommittén håller därutöver fast vid att Fed kommer att fortsätta köpen av statspapper med åtminstone 80 miljarder per månad samt bostadspapper för minst 40 miljarder per månad till dess att ”substantiella framsteg” har gjorts på vägen mot kommitténs mål om maximal sysselsättning och prisstabilitet. Dessa köp stöder en smidig marknadsfunktion och hjälpa till att skapa ackommoderande finansiella förhållanden, och därmed stödja kreditflödet till hushåll och företag.

Kommittén upprepar också att man är redo att ”anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet av kommitténs mål”.

Räntebanan höjs 

Fed-ledamöternas medianränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att styrränteintervallet kommer att ligga kvar på 0,1 procent (avrundad mittpunkt i intervallet 0,00-0,25 procent) till slutet av 2022 för att därefter höjas till 0,60 procent i slutet av 2023.

Det framgår av de ”centrala tendensprognoser” som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 15-16 juni, och som publicerades på onsdagen.

Ledamöternas nya medianprognos för styrräntan, Fed funds ligger därmed kvar på 0,1 procent i slutet av såväl 2021 som 2022, men har höjts med 50 punkter 2023. På längre sikt väntas styrräntan ligga på 2,50 procent.

Ledamöternas enskilda prognoser (dot plot) visar att sju ledamöter ser minst en räntehöjning under 2022 medan totalt 13 ledamöter ser högre ränta än nu i slutet av 2023 medan endast fem tror på oförändrad ränta även under 2023.

I motsvarande prognoser i mars var medianprognosen 0,1 procent under hela prognosperioden till och med slutet av 2023, och 2,5 procent på längre sikt. Då var det fyra ledamöter som såg minst en räntehöjning under 2022, och totalt sju ledamöter som trodde att räntan skulle vara högre än nu i slutet av 2023.

Fedledamöternas ekonomiska prognoser, medianerna, visar att de räknar med att BNP stiger 7,0 procent i år för att därefter stiga 3,3 procent 2022 och 2,4 procent 2023. I mars var motsvarande prognoser +6,5, +3,3 respektive +2,2 procent

Arbetslösheten väntas bli 4,5 procent i år för att därefter sjunka till 3,8 procent 2022 och 3,5 procent 2023. I mars väntades 4,5, 3,9 respektive 3,5 procent.

Kärn-inflationen (PCE) väntas bli 3,0 procent i år, 2,1 procent 2022 och 2,1 procent 2023. I mars var prognoserna 2,2, 2,0 respektive 2,1 procent.

Ekonomin har stärkts

Fed-kommittén fastslår att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har stärkts, med stöd av framsteg med vaccineringarna och starkt policystöd. Indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har stärkts. De sektorer som är mest negativt påverkade av pandemin ät fortsatt svaga men har uppvisat förbättringar.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 27-28 april, var budskapet att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning hade stärkts medan vaccineringarna gjort framsteg. De sektorer som är mest negativt påverkade av pandemin var fortsatt svaga men hade uppvisat förbättringar.

Kommittén konstaterar att inflationen har stigit, mest på grund av övergående faktorer, och upprepar att de finansiella förhållandena är överlag fortsatt ackommoderande, vilket delvis speglar policyåtgärder för att stödja ekonomin och kreditflödet till hushåll och företag.

Kommittén skriver vidare att banan för ekonomin framöver i betydande grad kommer att avgöras av virusutvecklingen.

”Framsteg med vaccineringarna kommer troligen att reducera effekterna av hälsokrisen på ekonomin, men risker mot de ekonomiska utsikterna består”, skriver FOMC.

Aktie
Swedbanks nya favorit i hälsovårdssektornGetinge får lämna listan
Börsen
Urstark onsdag på börsen
Bostad
Hemnet: Boprisförväntningarna minskar tydligt
Sektor
DNB: Positiv syn på banksektorn inför rapporternaMen Deutsche Bank är mer skeptisk
Aktie
Fingerprint ser över "strategiska alternativ"Allt från förvärv, till spin-offs, försäljning och nynoteringar
Foto: Copyright (c) 2017 3D generator/Shutterstock. No use without permission.
Analyser
Här är onsdagens rekar
Foto: Copyright (c) 2018 MaximP/Shutterstock. No use without permission.
Notering
Så går det för dagens nykomlingar
Analys
SEB köpstämplar Calliditas
Aktie
Clas Ohlsons försäljning på samma nivå som i fjolAnalytiker hade spått rejält fall
Bud
Bud på Magnolia BostadPremie på drygt 30 procent
Olja
Kraftigt fall för oljepriset efter rekordnivåerAnalytiker oense
Placera
Swedbank: Rapportperioden kan få börsen att röra på sigBehåller övervikt aktier
Aktier
Här är danskarnas favoritaktier just nuOch danska "meme-aktien" som dumpas på bred front
Foto: istockphoto
Analyser
Flera köprekar bland tisdagens analyser
Analys
SEB: Avanza attraktivt värderadDags att köpa aktien
Analys
Nordea spår stark tillväxt för DometicRekommenderar köp
Foto: Janerik Henriksson/TT
Insiders
H&M-familjen tankar aktier för 1 miljard
Aktie
Swedbank stuvar om i fokusportföljenTar in en ”attraktiv defensiv aktie”
Foto: Gorm Kallestad/TT
Analys
Kepler spår starkt resultat för BiliaHöjer riktkursen och upprepar behåll
Foto: Copyright (c) 2015 Shutterstock. No use without permission.
Bostad
Ökat intresse för bostad utomlandsRekordmånga försäljningar under juni
Rapporterna
Bratt: Räkna med starka rapporterMen inte nödvändigtvis rapportlyft
Krönika
Lindberg: Här finns bränslet i börsens andra halvlek
Analys
Berenberg: Stillfront kan köpas upp efter kursfallet
Analys
Nordea: Begränsad uppsida i NobinaSlopar köprek
Aktietips
Fyra köptips från BörsveckanOch fem aktier du kan strunta i