Fed Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde som väntat styrräntan med 75 punkter. 

Styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, höjs till ett intervall mellan 3,75 och 4,00 procent. Målet var tidigare ett intervall på 3,00 och 3,25 procent.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade analytiker att styrränteintervallet skulle höjas med just 75 punkter, till 3,75-4,00 procent.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 21 september 2022, då den höjdes med 75 punkter.

Fedkommittén var enig om räntebeslutet.

FOMC skriver i pressmeddelandet att efter onsdagens räntehöjning med 75 punkter antar kommittén att fortsatta höjningar i ränteintervallet kommer att vara lämpligt för att uppnå en hållning i penningpolitiken som är ”tillräckligt restriktiv” för att föra tillbaka inflationen till 2 procent över tid.

”För att bestämma takten i framtida höjningar av målintervallet kommer kommittén att beakta den kumulativa åtstramningen av penningpolitiken, de fördröjningar med vilken penningpolitiken påverkar ekonomisk aktivitet och inflation, och ekonomisk och finansiell utveckling”, skriver FOMC.

Kommittén kommer att vara redo att anpassa den penningpolitiska hållningen på ett lämpligt sätt om risker uppstår som kan försvåra uppnåendet av Federal Reserves mål. Kommittén kommer att beakta information om hälsoläget, arbetsmarknadsförhållanden, inflationstryck och inflationsförväntningar samt finansiell och internationell utveckling.