Fed Federal Reserve höjer räntan med 75 punkter. Den amerikanska centralbanken flaggar dessutom för ytterligare höjningar med 125 punkter innan årsskiftet och en ytterligare höjning med 25 punkter nästa år. 

Styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, höjs till ett intervall mellan 3,00 och 3,25 procent. Målet var tidigare ett intervall på 2,25 och 2,75 procent.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade analytiker att styrränteintervallet skulle höjas med just 75 punkter, till 3,00-3,25 procent.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 27 juli 2022, då den höjdes med 75 punkter.

Fedkommittén var enig om räntebeslutet.

FOMC skriver i pressmeddelandet att efter onsdagens räntehöjning med 75 punkter antar kommittén att fortsatta höjningar i ränteintervallet kommer att vara lämpligt.

Kommittén kommer att vara redo att anpassa den penningpolitiska hållningen på ett lämpligt sätt om risker uppstår som kan försvåra uppnåendet av Federal Reserves mål. Kommittén kommer att beakta information om hälsoläget, arbetsmarknadsförhållanden, inflationstryck och inflationsförväntningar samt finansiell och internationell utveckling.

Höjer ytterligare 150 punkter

Federal Reserve upprepar budskapet att inflationen kommer att fortsätta bekämpas med räntehöjningar. 

Fed-ledamöternas nya medianränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att höjas med ytterligare 125 punkter i år, efter onsdagens höjning med 75 punkter. Därefter väntar ytterligare en höjning, med 25 punkter 2023 varefter räntan gradvis börjar sänkas.

Det framgår av de ”centrala tendensprognoser” som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 19-20 september, som publicerades på onsdagen.

Ledamöternas nya medianprognos för styrräntan, Fed funds pekar därmed mot 4,4 procent i slutet av 2022, 4,6 procent i slutet av 2023, 3,9 procent i slutet av 2024 och 2,9 procent i slutet 2025. På längre sikt väntas styrräntan ligga på 2,5 procent.

I motsvarande prognoser i juni var medianprognosen 3,4 procent i slutet av 2022, 3,8 procent i slutet av 2023, 3,4 procent i slutet av 2024 och 2,5 procent på längre sikt.

Fedledamöternas ekonomiska prognoser, medianerna, visar att de räknar med att BNP stiger 0,2 procent i år, 1,2 procent 2023, 1,7 procent 2024 och 1,8 procent 2025. I juni var prognoserna +1,7 procent 2022, 1,7 procent 2023 och +1,9 procent 2024.

Arbetslösheten väntas bli 3,8 procent 2022, 4,4 procent 2023, 4,4 procent 2024 och 4,3 procent 2025. I juni väntades 3,7 procent 2022, 3,9 2023 och 4,1 procent 2024.

Kärn-inflationen (PCE) väntas bli 4,5 procent 2022, 3,1 procent 2023, 2,3 procent 2024 och 2,1 procent 2025. I juni var prognoserna för 2022-2024 4,3, 2,7 respektive 2,3 procent.