Fedchefen Jerome Powell.

Fed Amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade som väntat styrräntan oförändrad. Men man flaggade också för att om framstegen fortsätter ungefär som väntat kan en dämpning i takten för tillgångsköpen snart vara motiverad.

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 0,00-0,25 procent.

Analytiker väntade ett oförändrat styrränteintervall enligt Trading Economics konsensusprognos.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 15 mars 2020, då den sänktes med 100 punkter efter ett beslut utanför ordinarie FOMC-mötesschema.

FOMC kommer att fortsätta köpa värdepapper för totalt 120 miljarder dollar per månad, men noterar att en dämpning i köptakten närmar sig. Kommittén upprepar att ekonomin har gjort framsteg på vägen mot de mål som sattes upp i december 2020.

”Om framstegen fortsätter ungefär som väntat bedömer kommittén att en dämpning i takten för tillgångsköpen snart kan vara motiverad”, skriver FOMC.

Fed-kommittén var enig om räntebeslutet.

Fed upprepar i pressmeddelandet att man åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin i dessa utmanande tider, och därmed stödja målen om maximal sysselsättning och prisstabilitet.

Kommittén upprepar vidare att den kommer att sikta på att uppnå en inflation ”måttligt över” 2 procent ”under en tid” så att inflationen uppgår till 2 procent i genomsnitt över tid, och långa inflationsförväntningar är väl förankrade vid 2 procent.

”Kommittén räknar med att bibehålla en ackommoderande hållning i penningpolitiken till dess sådana resultat har uppnåtts”, skriver FOMC.

Kommittén tillägger återigen att den räknar med att behålla räntan på nuvarande nivå till dess arbetsmarknadsförhållandena har nått nivåer i linje med FOMC:s bedömning om full sysselsättning och inflationen har stigit till 2 procent ”och är på väg att måttligt överstiga 2 procent under en tid”.

Kommittén upprepar också att man är redo att ”anpassa hållningen i penningpolitiken vid behov om risker uppstår som kan hämma uppnåendet av kommitténs mål”.

Vissa ser räntehöjning redan 2022

Fed-ledamöternas medianränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att styrränteintervallet kommer att ligga kvar på 0,1 procent (avrundad mittpunkt i intervallet 0,00-0,25 procent) till slutet av 2021, för att därefter höjas gradvis under kommande år.

Det framgår av de ”centrala tendensprognoser” som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 15-16 juni, och som publicerades på onsdagen.

Ledamöternas nya medianprognos för styrräntan, Fed funds ligger därmed kvar på 0,1 procent i slutet av 2021 men har höjts med till 0,3 procent i slutet av 2024. Prognosen för slutet av 2023 har höjts till 1,0 procent och i slutet av 2024 väntas 1,8 procent. På längre sikt väntas styrräntan ligga på 2,50 procent.

Ledamöternas enskilda prognoser (dot plot) visar att nio ledamöter ser minst en räntehöjning under 2022 medan totalt 17 ledamöter ser högre ränta än nu i slutet av 2023 (en ser oförändrad ränta även då). I slutet av 2024 väntar samtliga ledamöter högre ränta, med ett intervall mellan 0,8 och 2,6 procent.

I motsvarande prognoser i juni var medianprognosen 0,1 procent till och med slutet av 2022, 0,6 procent i slutet av 2023 och 2,5 procent på längre sikt. Då var det sju ledamöter som såg minst en räntehöjning under 2022, och totalt 13 ledamöter som trodde att räntan skulle vara högre än nu i slutet av 2023.

Fedledamöternas ekonomiska prognoser, medianerna, visar att de räknar med att BNP stiger 5,9 procent i år för att därefter stiga 3,8 procent 2022, 2,5 procent 2023 och 2,0 procent 2024. I juni var prognoserna +7,0 procent 2021, +3,0 procent 2022 och +2,5 procent 2023.

Arbetslösheten väntas bli 4,8 procent i år, 3,8 procent 2022, 3,5 procent 2023 och 3,5 procent 2024. I juni väntades 4,5, 3,8 respektive 3,5 procent åren 2021-2023.

Kärn-inflationen (PCE) väntas bli 3,8 procent i år, 2,3 procent 2022, 2,2 procent 2023 och 2,1 procent 2024. I juni var prognoserna 2,2, 2,0 respektive 2,1 procent.