Jerome Powell, chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve.

Räntan Den senast inkomna ekonomiska statistiken har varit starkare än väntat, vilket antyder att den slutliga räntan sannolikt kommer att bli högre än tidigare väntat. Det sade Fedchefen Jerome Powell inför senatens bankutskott på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

”Om totaliteten av statistiken skulle indikera att snabbare räntehöjningar är motiverade skulle vi vara redo att öka takten i räntehöjningarna. Att återställa prisstabilitet kommer sannolikt att kräva att vi bibehåller en restriktiv hållning i penningpolitiken under en tid”, sade han.

Jerome Powell noterade att räntehöjningstakten har dämpats de två senaste mötena, men fortsatta beslut kommer att fattas möte för möte med beaktande av totaliteten i inkommande data och dess implikationer för ekonomisk aktivitet och inflation.

Fedchefen noterade att inflationen har dämpats de senaste månaderna, men processen att föra ner inflationen till 2 procent har ännu lång väg kvar, och det kommer troligen att bli ”skakigt”. Han betonade att Feds allt överskuggande fokus är att föra ner inflationen till 2 procent och att hålla långa inflationsförväntningar väl förankrade, och att återställd prisstabilitet är avgörande för att skapa förutsättningar för maximal sysselsättning och prisstabilitet på längre sikt.

”Historiska erfarenheter varnar starkt mot att lätta policyn för tidigt. Vi kommer att hålla kursen tills jobbet är gjort”, sade Powell.

Han sade också att även om inflationen i kärnvarusektorn har dämpats så syns det än så länge få tecken på disinflation i kärntjänstepriser exklusive boende, vilket står för över hälften av kärnkonsumentutgifterna.

”För att återställa prisstabilitet behöver vi se lägre inflation i denna sektor, och det kommer mycket troligt ske en viss dämpning i arbetsmarknadsförhållandena”, sade Fedchefen.

Han sade att kärninflationen inte har fallit så snabbt som de velat och har lång väg kvar att gå. Fed kommer att göra det som krävs för att återupprätta prisstabiliteten och samtidigt behålla maximal sysselsättning.

”Även om de nominella löneökningarna har dämpats något de senaste månaderna ligger de fortfarande över vad som är konsistent med 2 procents inflation och rådande trender i produktiviteten. Starka löneökningar är bra för arbetare men bara om de inte eroderas av inflation”, fortsatte han.