Fed Fed-chefen i Minneapolis Neel Kashkari sade på onsdagskvällen att han är positivt överraskad av onsdagens inflationsstatistik men att Fed ännu inte kan se inflationen som besegrad. Det rapporterar Bloomberg News.

Onsdagens amerikanska inflationsstatistik som överraskade på nedsidan ändrar inte den Kashkaris förväntade räntebana. Han räknar fortfarande med räntor på 3,9 procent i slutet av 2022 och 4,4 procent i slutet av nästa år.

Kashkari sade även att idén om att sänka räntor redan tidigt under nästa år inte är rimlig och säger att det är större sannolikhet att Fed behåller en högre ränta även om inflationen skulle sjunka tillbaka.

Angående recessionsriskerna anser Kashkari att det är möjligt att vi ser en recession inom en snar framtid. Men att recessionsriskerna inte hindrar Fed från att göra vad som anses nödvändigt.

Kan minska tempot

Mary Daly, Fed-chef i San Fransisco sade i en intervju med Financial Times som publicerades på torsdagen att hon eventuellt kan stödja ett lägre tempo i åtstramningarna efter att den senaste inflationsstatistiken överraskade positivt.

Daly anser precis som hennes kollega Neel Kashkari att det är för tidigt att se inflationen som besegrad trots en lägre inflationssiffra. Priserna är fortfarande ”alldeles för höga”.

Hon utesluter inte en räntehöjning med 75 punkter vid nästa policymöte men hon signalerade sitt initiala stöd för ett långsammare tempo i Federal Reserves räntehöjningar.

”Det är goda nyheter att konsumenter och företag får en viss lättnad från prisökningarna. Men inflationen är fortfarande alldeles för hög och inte i närheten av vårt prisstabilitetsmål”, sade Daly.

Daly räknar fortfarande med att räntorna kommer att ta sig till strax under 3,5 procent vid slutet av året.

”Det råder stor osäkerhet så att dra för stora slutsatser i dagsläget om att en 75 punkters höjning i september är rätt väg att gå vore inte optimalt”, sade hon.

En räntehöjning med 50 punkter i september är fortfarande Dalys huvudscenario då effekterna av redan gjorda åtstramningar inte visats fullt ut ännu.

”Vad vi behöver är inte en bra rapport om inflationen. Det är uppmuntrande, men inte det vi behöver. Vi behöver se samlade bevis för att Fed är på väg att få ner inflationen ordentligt och uppnå prisstabilitetsmålet”, sade Daly.