Fed FOMC-medlemmarna anser att betydande ytterligare framsteg för den ekonomiska återhämtningen, vilket angivits som ett villkor för att göra justeringar i penningpolitiken, i allmänhet ännu inte har uppnåtts men att fortsatt förbättring väntas framgent.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 15-16 juni, då Fed lämnade styrräntan oförändrad inom intervallet 0-0,25 procent. Kommittén höll därutöver fast vid att fortsätta köpa stats- och bostadspapper för åtminstone 80 miljarder dollar per månad respektive minst 40 miljarder per månad.

Flera deltagare uppgav att villkoren som krävs för att börja lätta på tillgångsköpen kommer ”uppfyllas något tidigare än de hade förväntat sig”. Andra mötesdeltagare såg mindre tydliga signaler från inkommande data, enligt protokollet.

Mötet i juni markerade en vändning för den amerikanska centralbanken då det, efter snabb ökning i inflationen under våren, visat att Fed-ledamöterna förväntar sig en styrränta om 0,60 procent (medianprognos) vid utgången av 2023. Under det föregående mötet, i mars, var prognosen 0,10 procent.

Vidare bedömde flera deltagare det som viktigt att centralbanken är redo på att minska tillgångsköpen om så behövs, vid en oväntad ekonomisk utveckling.

FOMC-medlemmarna diskuterade även tillgångsköpen av bostadsobligationer, och var delade i frågan.

”Flera deltagare såg fördelar med att minska på köptakten i dessa tillgångar (bostadsobligationer, reds anm) tidigare än statsobligationer, mot bakgrund av värderingstrycket på bostadsmarknaden”, uppgav protokollet.

”Andra deltagare kommenterade att det är fördelaktigt att minska köptakten i stats- och bostadsobligationer proportionerligt”, fortsatte protokollet.

Feds fortsatta tillgångsköp av bostadsobligationer, trots effekter på bostadsmarknaden, har under den senaste veckan kritiserats av både Fed-guvernören Christopher Waller och tidigare Clinton- och Obama-rådgivaren Larry Summers.