FASTPARTNER: ÖRETRÄDESEMISSION D-AKTIER 500 MLN KR

2021-05-17 07:39:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastpartners styrelse avser emittera D-aktier genom en företrädesemission med bruttobelopp 500 miljoner kronor, i syftet att försöka uppnå ett kreditbetyg motsvarande investment grade utfärdat av Moody's,

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Beslut om emissionen kommer ske så snart de praktiska förutsättningarna därför föreligger, inklusive godkänt prospekt. Emissionen avses vidare vara fullt ut garanterad av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter AB, som i dag har ingått ett bindande åtagande att fullt ut upp till ett belopp om 500 miljoner kronor garantera emissionen. Garantiåtagandet är inte säkerställt", heter det.Direkt-SE