Fastpartner: Årsredovisning 2021

2022-03-31 17:45:00

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under april månad.

Stockholm den 31 mars 2022

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 17:45.

Cision