Fastighetsmarknaden i Stockholm har vänt upp

Publicerad 2007-11-21 09:28

Wihlborgs bedömer att trenden på uthyrningsmarknaden för kontor i Stockholm har vänt. Det säger bolagets VD Erik Paulsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Wihlborgs gav uttryck för sin optimism senast vid sin kapitalmarknadsträff i början av augusti.

”Men nu har vi märkt ytterligare en förbättring och då talar jag främst om Stockholms innerstad, men även i Storstockholm har det varit en förbättring. Det känns i ryggmärgen och det känns i marknaden. Vi har fått ett ökat antal förfrågningar och vi ser ett ökat intresse”, säger Erik Paulsson.

I Wihlborgs niomånadersrapport inkluderas för första gången Fabege i den ekonomiska uthyrningsgraden som anges till totalt 87 procent. Fördelningen mellan Stockholm och Öresund är 87 respektive 88 procent.

”Då har vi tagit in hela Fabege som inklusive sina projektfastigheter har en uthyrningsgrad på 83,5 procent”, säger informationschef Mats Berg.

Exklusive Fabeges projektfastigheter är uthyrningsgraden i Stockholm 90 procent och för Wihlborgs enskilt 91 procent, enligt Mats Berg.

Det är en oförändrad nivå jämfört med vad Wihlborgs rapporterade vid halvårsskiftet. Öresundsregionen har däremot tappat från sina 90 procent vid halvårsskiftet.

I sin rapport på onsdagen skriver Wihlborgs att stabiliseringen för delmarknader som Stockholms innerstad och Kista blir allt tydligare.

Fabeges rapport talar ungefär samma språk med tillägget att återhämtningen av Stockholmsmarknaden sker i en långsam takt och att vändningen i innerstan kan komma att framstå som mindre tydlig under fjärde kvartalet då ytterligare uppsagda och outnyttjade ytor i marknaden väntas bli öppet vakanta.

”Generellt förbättrade vakansgrader på Stockholmsmarknaden bedöms kunna avläsas tidigast i början av 2005 och med efterföljande stigande hyresnivåer under 2006”, skriver Fabege.

(Direkt)