Aktie Fastighetsbolaget Catena avser att genomföra en nyemission på upp till drygt 4,5 miljoner aktier riktad till svenska och internationella institutionella investerare genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Catenas styrelse välkomnar förtroendet från bolagets näst största ägare, WDP Invest NV som har uttryckt sitt stöd för nyemissionen och indikerat efterfrågan pro rata för att behålla sitt nuvarande aktieägande, som uppgår till cirka 10 procent av aktierna och rösterna”, skriver bolaget.

Teckningskursen för aktierna och det totala antalet nya aktier kommer att bestämmas genom book building-förfarandet som kommer att avslutas före börsens öppning den 30 november.

”Bolaget ser fortsatt stor efterfrågan på moderna och effektiva logistikanläggningar. Catena har nio större pågående projekt med en total bedömd återstående investering om cirka 2 miljarder kronor, och förväntas fortsätta kapitalisera på den starka efterfrågan genom att addera nya projekt om cirka 1 miljard kronor”, skriver Catena.

För att nå nettonoll växthusgasutsläpp 2030 har ledningen även identifierat potentiella investeringar om upp till 500 miljoner kronor i hållbar energi i portföljen.

Vidare, med hänsyn till det nuvarande finansiella marknadsklimatet, förväntar sig ledningen att attraktiva förvärvsmöjligheter kan komma att uppstå. Ledningen har i nuläget identifierat potentiella förvärv om cirka 1 miljard kronor.

Catena-aktien stängde på tisdagen vid kursen 391 kronor efter en nedgång på drygt 2 procent.