Fastighets AB Trianon: Trianon publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022

2023-03-27 11:00:00

Läs mer om Trianon i års- och hållbarhetsredovisningen 2022 som finns på bolagets webbplats www.trianon.se. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF). Även engelsk version av års- och hållbarhetsredovisningen publiceras idag på Trianons webbplats.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 11.00 CET.

Cision