Fastighets AB Trianon: Trianon meddelar nytt antal aktier och röster

2022-12-30 17:30:00

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Trianon till 157 505 957, varav 6 084 472 aktier av serie A och 151 421 485 aktier av serie B. Aktierna av serie A representerar 6 084 472 röster och aktierna av serie B representerar 15 142 148,5 röster, totalt 21 226 620,5 röster.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2022 kl. 17:30.

Cision