Fastighets AB Trianon: Trianon förlänger återköpserbjudande avseende dess utestående hybridobligationer

2022-11-11 11:58:00

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Trianon" eller Bolaget") förlänger det återköpserbjudande som offentliggjordes den 9 november 2022 ("Återköpserbjudandet") avseende bolagets utestående hållbara hybridobligationer med ISIN SE0012453900 ("Hybridobligationerna") vilket också finns beskrivet nedan. Återköpserbjudandet förlängs till 11 november 2022 kl. 15.00 CET.

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

Subordinated Perpetual Floating Rate Callable Sustainable Capital Securities / SE0012453900 / SEK 500,000,000 / SEK 500,000,000 / SEK 2,000,000 / 100,00%

Dealer Manager:

Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Cision