Fastighets AB Trianon: Trianon återköper seniora icke säkerställda obligationer om 100 Mkr

2022-11-24 11:45:00

Återköpspriset var 99,00 procent av nominellt belopp. Totalt utestående nominellt belopp är SEK 500 000 000 av vilka Bolaget, efter återköpet, innehar ett totalt nominellt belopp om SEK 100 000 000. Trianon följer marknaden kontinuerligt och kan komma att köpa tillbaka fler seniora icke säkerställda obligationer fram till förfallet i augusti 2023.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Cision