Fastighets AB Balder: Telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2021

2021-07-02 17:32:59

Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta på konferenssamtalet vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och pinkod.

Vänligen registrera dig här (https://event.loopup.com/SelfRegistration/registration.aspx?booking=pqAqvfAyL2OQmjyan7jiF5oRuiHzJ8EplRtGszQ5qCU=).

Presentationsmaterialet publiceras på balder.se (https://www.balder.se/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2021 ett värde om 160,3 Mdkr (151,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se (http://www.balder.se)

 

Cision