Fastighets AB Balder: Balder genomför förvärvet av ABP

2021-06-24 17:12:29

Balder inbjuder härmed aktieägare och investerare till ett seminarium med anledning av förvärvet. En presentation kommer att hållas av management i ABP där de beskriver de satsningar och möjligheter vi ser med förvärvet med efterföljande Q&A.

Seminariet kommer att hållas den 2 juli 2021, kl 10.00.

Vänligen registrera dig här (https://event.loopup.com/SelfRegistration/registration.aspx?booking=zPAtrUT9lJoMoS94RGrFYsi255unHaAe4kWvo3RVUXE=).

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på balder.se (https://www.balder.se/finansiell-information/finansiella-rapporter) den 2 juli 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2021 ett värde om 160,3 Mdkr (151,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se (http://www.balder.se)

Cision