Sektor Pareto har gått igenom den svenska fastighetssektorn och sänker sin rekommendation för Balder, Castellum, Cibus, Fabege, Kungsleden och NP3 från köp till behåll. Det framgår av ett marknadsbrev.

Pareto upprepar samtidigt köprekommendation för Atrium Ljungberg, Diös, Hufvudstaden, Klövern, Platzer och Stendörren, samt behållrådet för Catena, Sagax, Wallenstam och Wihlborgs.

Sedan Paretos positiva sektorrapport den 2 april har det svenska fastighetssektorindexet stigit med 29 procent.

”Om man ser framåt anser vi att det finns en överdriven rädsla på marknaden för jobbahemmatrenden och vi ser att det förlängda låga ränteläget är klart positivt för fastighetsaktier på kort till medellång sikt. På sektornivå fortsätter vi att se stöd för en stabil utveckling under kommande tolv månader, även om det är rimligt att ha mer modesta förväntningar än i april”, skriver Pareto.