FASTIGHETER: NORDISK LOGISTIK HETT FÖR UTLANDSKAPITAL - NEWSEC

2021-10-13 11:17:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrifastigheter inklusive logistik har på några år gått från ett nischsegment till att vara tredje störst fastighetssegment sett till transaktionsvolym i Norden och Baltikum kort efter kontor och bostäder. Bland många utländska investerare ses denna delmarknad dessutom som den nordiska kärnmarknaden.

Det skriver fastighetskonsulten Newsec i sin höstuppdatering runt regionens fastighetsmarknadsutsikter.

"Segmentet ses som investerare som ett av de säkraste att investera i på fastighetsmarknaden där den enorma tillväxten för e-handeln stärkt intresset ytterligare", skriver Newsec.

Sett till hela Norden och Baltikum har transaktioner om över 5 miljarder euro i industri och logistik redan skett under 2021 varför fjolårets rekordhöga 5,9 miljarder väntas slås.

"Utländska investerare står för över 50 procent av transaktionsvolymen inom industrisegmentet i Norden och Baltikum – det enda segmentet som intresserar utländska investerare så pass mycket", framhåller Newsec.

Skillnaden i direktavkastningskrav mellan kontors- och logistikfastigheter har krympt från 200 punkter för fem år sedan till under 100 punkter i dagsläget. Newsec räknar med en fortsatt minskning i denna skillnad under 2022.

"Investeraraptiten för logistik fortsätter att öka och ett relativt begränsat utbud av modernt utbud kombinerat med konkurrens mellan investerare kan medföra ytterligare tryck nedåt i avkastningskrav", resonerar Newsec.Direkt-SE