FASTIGHETER: KÖP CASTELLUM OCH SAGAX, SÄLJ SBB - NORDEA

2023-01-19 10:16:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea ser två köpkandidater och två säljkandidater i fastighetssektorn, som har gått starkt i inledningen av året. Bolagen att köpa är Sagax och Castellum, enligt banken, medan SBB och Atrium Ljungberg stämplas med säljrekommendationer.

Det framgår av de analyser som Nyhetsbyrån Direkt har rapporterat kortfattat om tidigare under torsdagen.

För Sagax upprepar Nordea sin köprekommendation och höjer riktkursen från 250 till 300 kronor. Banken skräms inte av den höga värderingen i bolaget. För 2023 års estimat handlas Sagax till en hög justerad P/E-multipel om 26x jämfört med sektorsnittet kring 20x.

"Vi förväntar oss dock att Sagax kommer att överträffa sektorn i många år för att ligga på en justerad vinst-per-aktie CAGR på 13 procent (2023E-26E), vilket vi hävdar berättigar en betydande premie", resonerar banken.

Castellum får höjd riktkurs från 173 till 182 kronor, med upprepad köprekommendation. Nordea hävdar att den nuvarande värderingen erbjuder en bra ingångspunkt i aktien då banken tror att bolaget kommer att kunna upprätthålla ett stabilt resultat trots en "massiv ökning av räntor och elpriser".

Aktien handlas till en rabatt på runt 45 procent till spot-NAV (Net Asset Value dvs tillgångar minus skulder) och en justerad P/E för 2023 års estimat på 11x, "vilket vi bedömer som attraktivt i denna miljö", skriver banken som vidare argumenterar att aktiemarknaden övervärderar riskerna i bolaget.

SBB, vars kursutveckling under 2022 var bland de sämre i fastighetssektorn, får i stället en säljrekommendation av Nordea som bollar upp en rad anledningar till det säljscenario man ser framför sig.

Enligt banken är SBB:s faktiska resultat "långt ifrån" bolagets kommunicerade intjäningsförmåga, samtidigt som nuvarande utdelning ses som ohållbar. Vidare ser Nordea en fortsatt osäker möjlighet till fortsatt finansiering, med minskande rapporterad likviditet hittills i år och förhöjda obligationsspreadar, samt en förhöjd värdering med EV/GAV i linje med övriga sektorn på 0,8x.

SBB:s säljrekommendation, med riktkurs på 17 kronor, innebär ett justerat P/E på 13x för estimaten för 2023.

Nordea poängterar samtidigt att SBB under 2022 varit framgångsrika i att genomföra åtgärder som stärker bolagets kreditbetyg i linje med S&P:s definitioner. Banken räknar trots det med att SBB är i riskzonen för en rating-nedgradering under 2023. Vidare anser Nordea att SBB har tillräcklig likviditet för att återbetala kortfristiga obligationsförfall, men på bekostnad av svagare kassaflöden.

"Vi förväntar oss att SBB genererar ett totalt justerat resultat på 1,8-1,9 miljarder kronor per år samtidigt som bolaget delar ut 1,9 miljarder kronor årligen 2023-24", skriver banken.

SBB:s intjäningsförmåga proforma 2023, efter försäljning av aktierna i Educo till Brookfield för 9,2 miljarder kronor, uppgår till 2:40 kronor per stamaktie, enligt bolaget själva. Nordea räknar dock med högre kostnader och förutspår en justerad vinst per aktie på 1:30 kronor för 2023.

Den andra säljkandidaten, Atrium Ljungberg, sällade sig i stället till de bättre presterande fastighetsbolagen under 2022. Aktien har studsat nästan 60 procent från botten i oktober, något Nordea tillskriver bolagets solida balansräkning i kombination med Atrium Ljungbergs relativt låga refinansierings- och ränterisk i perspektiv till övriga sektorn.

Banken förväntar sig dock att värderingen kommer att falla under 2023 och hävdar att nuvarande värdering inte speglar de risker som banken ser för 2023.

Atrium Ljungberg var vid 9:45-tiden ned 3,8 procent till 189 kronor. Nordeas riktkurs för aktien ligger på 173 kronor.

SBB var samtidigt ned 5,0 procent i botten av OMXS30 medan köpkandidaterna Castellum och Sagax båda handlades runt nollan.Direkt-SE