FASTIGHETER: KEPLER JUSTERAR FLERA RIKTKURSER I SEKTORGENOMGÅNG

2023-01-09 10:16:12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kepler Cheuvreux har i en sektorsgenomgång justerat riktkurser och rekommendationer för en handfull bolag i den svenska fastighetssektorn. Analyshuset har sänkt rekommendationen för fastighetsbolaget Diös parallellt som de höjt riktkursen för en handfull andra fastighetsbolag.

Vad gäller Diös har Kepler Cheuvreux sänkt sin rekommendation till behåll från köp, samtidigt som de upprepar riktkursen 78 kronor.

"Räntekänsligheten är ganska hög, men norra Sverige är också mindre volatilt när det gäller hyror och avkastning", konstaterar Kepler. Bakom förändringen ligger, vad Kepler anser vara, en begränsad uppgångspotential för aktien.

Analyshuset har sänkt sin prognos för utdelning per aktie något men ser en oförändrad utdelning per aktie i årstakt för 2022. Vidare bedömer Kepler att aktien handlas till en substansrabatt på 23 procent för 2023, vilket sägs ge ett stöd åt aktien.

För Fabege upprepar Kepler Cheuvreux sin köprekommendation samtidigt som riktkursen höjs till 108 från 90 kronor. Analyshuset har justerat sina vinstprognoser något och antar nu något lägre finansiella kostnader, "vilket har en svagt positiv inverkan på FFO (funds from operations reds anm.)".

Även för Catena upprepar analyshuset sin köprekommendation.

"Då vi ser högre sektormultiplar höjer vi vår riktkurs från 412 kronor till 460 kronor", noterar Kepler och accentuerar att bolaget har allting för att nå en stark tillväxt under 2023 och 2024.

Ytterligare ett bolag, NP3 Fastigheter, har fått en höjd riktkurs till 225 från 185 kronor av Kepler Cheuvreux. Köprekommendation upprepas.

NP3 har en väldiversifierad fastighetsportfölj, både geografiskt och baserat på segment, enligt Kepler som skriver att "direktavkastningen är så hög som 6,5 procent, vilket innebär att bolaget skulle kunna hantera de kraftigt höjda räntor som vi ser för närvarande".

I sin uppdaterade analys beräknar analyshuset något högre vakanser än tidigare.

"Utöver det beräknar vi nu att den svenska styrräntan toppar på 3,00 procent (2,75 procent tidigare), vilket har en negativ effekt på vinsten per aktie för 2023".

Vad gäller Sagax konstaterar Kepler att aktien är dyr, men att bolaget sitter i "pole position" för 2023 och 2024. Analyshuset upprepar rekommendationen behåll men höjer riktkursen till 260 från 205 kronor. Kepler konstaterar att Sagax har en av de bästa finansieringsportföljerna, med en genomsnittlig räntebindningstid på 3,4 år och med 87 procent av lånen till fast ränta.

För Atrium Ljungberg höjer Kepler sin riktkurs från 142 kronor till 189 kronor "på grund av högre multiplar i sektorn", och behåller samtidigt rekommendationen behåll.

Analyshuset skriver att de långsiktiga utsikterna verkar mycket goda, men att den relativt höga exponeringen mot detaljhandel (25 procent av hyresvärdet) är en belastning på kort sikt.

Kepler Cheuvreux har även tittat närmare och gjort mindre justeringar för Hufvudstaden, Castellum och Wihlborgs, men utan att revidera vare sig riktkurs eller rekommendation. I samtliga fall upprepar analyshuset sina tidigare köprekommendationer.

Rekommendations- och riktkursförändringarna har av Nyhetsbyrån Direkt rapporterats om tidigare under måndagen.Direkt-SE