Castellum är ett av toppvalen.

Danskes toppval i fastighetssektorn

Publicerad 2015-10-08 11:43

Aktier Danske Markets har gått igenom de svenska fastighetsbolagen och två av aktierna är toppvalen i sektorn.

Fabege får en upprepad köprekommendation och är fortsatt ett av Danske Markets toppval inom fastighetssektorn. Riktkursen höjs från 141 till 158 kronor. Allmänt väntas fortsatt ”yield”-press medföra uppvärderade fastighetsportföljer inom sektorn.

Det framgår av en analys daterad den 7 oktober.

Det konstateras att Fabege lyckats mycket väl med uthyrningar av kontor i Solna som är det nya heta på Stockholms kontorsmarknad. På sistone har såväl Telenor och ICA flyttat dit och trenden med att Fabege överpresterar gällande uthyrning av kontor, väntas enligt Danske fortsätta.

Samtidigt höjer Danske Markets sin rekommendation för Castellum till köp, från tidigare behåll, med uppjusterad riktkurs från 132 till 138 kronor.

Analyshuset konstaterar att aktien underpresterat på sistone och att Castellum ofta är huvudmedlet för utländska investerare som söker exponering mot svenska fastigheter.

För Wihlborgs och Kungsleden upprepar Danske Markets tidigare behåll-rekommendationer med justerade riktkurser.

Wihlborgs får 7 kronor högre riktkurs till 158 kronor men det framhålls samtidigt att utbud-/efterfrågesituationen i Öresundsregionen fortsatt är ett orosmoment.

För Kungsleden sänks riktkursen från 67 till 64 kronor till följd av att Danske Markets justerat ned målet för premien jämfört med substansvärdet från 15 till 10 procent, i linje med branschsnittet.

Analyshuset skriver att besvikelsen från det andra kvartalet fortfarande finns med i tankarna. Samtidigt medges det att värderingen (som P/CE) för 2016 börjar se attraktiv ut och att Danske Markets därmed har en positiv bias till aktien.