FASTATOR: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -224 MLN KR 3 KV

2022-11-10 07:31:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator, som är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn, redovisar ett resultat efter skatt på -224 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (170).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 9,0 miljoner kronor (122).

Nettoomsättningen uppgick till 119 miljoner kronor (80,4).Direkt-SE