FASTATOR: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 178 MLN KR 2 KV

2022-08-18 07:33:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator, som är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn, redovisar ett resultat efter skatt på 178 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (3,2).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 6,8 miljoner kronor (18,8). Resultat från intresseföretag och samriskbolag var 204 miljoner kronor (8,9).

Nettoomsättningen uppgick till 186 miljoner kronor (76,9).Direkt-SE