Fastator redo att öka sin ägarandel i Studentbostäder i Norden

2022-07-04 17:32:00

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Norden har offentliggjort att man avser att genomföra en till 100 procent garanterad kontant nyemission av aktier om 125 Mkr. Fastator är redo att öka sin ägarandel i bolaget och har åtagit sig att garantera teckning av aktier för upp till 75 Mkr, ca tre gånger högre än om teckning skett pro-rata ägarandel.
 
Nyemissionen genomförs genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande under kvällen .
Utfallet, inklusive hur mycket Fastator tilldelats, förväntas offentliggöras imorgon.
 
Studentbostäder i Norden AB är noterat på Nasdaq OMX First North under kortnamnet STUDBO. Fastators ägarandel före nyemissionen motsvarar drygt 20 procent av aktierna.  

MFN