FASTATOR: FÖRETAGSPARKEN FÖR RIKTAD EMISSION OM 900 MLN KR

2022-10-17 20:05:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastators innehavsbolag Företagsparken gör en riktad emission och tillförs 900 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen görs till substansvärdet om 39 kronor per aktie.Direkt-SE