Fast Partner ökar vinsten

Publicerad 2014-07-08 12:53

Rapport Stigande hyresintäkter och förvaltningsresultat bidrar till att fastighetsbolaget nästan tredubblar vinsten i andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Fast Partner redovisar ett resultat efter skatt på 151 miljoner kronor för det andra kvartalet 2014 (54). Resultatet per aktie uppgick till 2:84 kronor (1:02).

Hyresintäkterna uppgick till 228 miljoner kronor (177).

Förvaltningsresultatet blev 103 miljoner kronor (71). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om 103 miljoner kronor (-2,8).