Fasadgruppen stärker sitt renoveringserbjudande i sydvästra Sverige genom förvärv av Sydskiffer

2022-11-11 08:00:00

Fasadgruppen expanderar i sydvästra Sverige genom förvärv av kulturbyggnadsspecialisten Sydskiffer Aktiebolag (”Sydskiffer”).

Sydskiffer grundades 1980 i Halmstad och har byggt upp en stark position inom renoveringar av kulturhistoriska byggnader samt kyrkor. Bolaget är specialiserade på skiffer, ett traditionellt och hållbart naturmaterial som använts inom byggnation i Sverige sedan 1700-talet. Sydskiffers största kunder återfinns inom offentlig verksamhet och Svenska kyrkan. Sydskiffer har 15 heltidsanställda och omsatte cirka 70 MSEK verksamhetsåret 2021.

”Sydskiffer blir ett utmärkt komplement till vår verksamhet i sydvästra Sverige. Bolaget kännetecknas av ett gediget hantverkskunnande och återkommande kunder. Vi ser också en särskild styrka i bolagets stora erfarenhet från offentliga upphandlingar”, säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst.

”Vi har utvecklat Sydskiffers verksamhet under många år och är stolta över vår position på renoveringsmarknaden för kulturhistoriska byggnader i sydvästra Sverige. Att nu bli en del av Fasadgruppen innebär utökade möjligheter att fortsätta växa och vi ser fram mot att utbyta erfarenheter med de andra bolagen i gruppen”, säger Patrik Wernersson, vd för Sydskiffer.

Fasadgruppen finansierar förvärvet med egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom tre månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 15 MSEK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) under 24 månader. Tillträde av Sydskiffer förväntas ske under november 2022.

MFN