FASADGRUPPEN: ORGANISK TILLVÄXT 14,6% 3 KV, EBITA-MARGINAL 12,3%

2022-11-15 07:35:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fasadbolaget Fasadgruppens nettoomsättningen ökade till 1.208 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022, en tillväxt på 69,3 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Den organiska tillväxten var 14,6 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 149 miljoner kronor (103) och ebita-marginalen blev 12,3 procent (14,4).

Jämförelsestörande poster1 påverkade EBITA resultatet med +9,4 miljoner kronor (+8,5).

Periodens resultat ökade till 105 miljoner kronor (72,0) och resultat per aktie uppgick till 2:15 kronor (1:59).

Operativt kassaflöde var 125 miljoner kronor (66,7).

Orderstocken ökade till 3.173 miljoner kronor (1.628).Direkt-SE