Fasadgruppen och Riksbyggen i samarbete för energibesparingar genom SmartFront-metoden

2022-10-25 08:00:00

Fasadgruppens dotterbolag SmartFront AB och Riksbyggen har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans kunna erbjuda bostadsrättsföreningar åtgärder som både sparar energi och pengar. Genom avtalet kan SmartFront och Riksbyggen redan från utredningsskedet undersöka möjligheten till helhetslösningar för åtgärder kring till exempel ventilation, tilläggsisolering och fasadrenovering.

”Att vi tillsammans med Riksbyggen kan knyta samman detta samarbete visar hur viktig frågan är att satsa på åtgärder vilket minskar energiförbrukningen i våra flerfamiljsfastigheter för att komma till bukt med den svåra situation vi är i nu med rusande energipriser och stora koldioxidutsläpp”, Stefan Forsberg, vd SmartFront.

”Att minska våra kunders energianvändning är en del av Riksbyggens övergripande klimatmål och ett sätt att bidra till ekonomisk hållbarhet hos bostadsrättsföreningarna. Därför känns det extra kul att teckna detta samarbetsavtal med SmartFront som har en bra lösning för flerbostadshus och som sparar både energi och pengar åt föreningarna”, säger Johan Sundlöf, affärschef för Riksbyggens ombyggnadsverksamhet.

SmartFront är en patenterad metod för uppgradering av fasad, ventilation och fönster på befintliga fastigheter. Riksbyggens tjänst Energiförvaltning, som syftar till att kunden får ut maximal energibesparing genom kontinuerlig analys och optimering med en energiingenjör, och SmartFronts metod kompletterar varandra på ett effektivt sätt.

Riksbyggen har redan idag pågående projekt där SmartFront-metoden används, till exempel Brf Storspoven i Umeå och Brf Kungsberget i Linköping.

MFN