Notering Aktien i fasadbolaget Fasadgruppen steg 25 procent till 75 kronor i onsdagens debut på Stockholmsbörsen. Under den första halvtimmen handlades aktien i intervallet 70-75 kronor, vilket motsvarade uppgångar på 17-25 procent jämfört med teckningskursen på 60 kronor.

Det aktieerbjudande som Fasadgruppen gjorde inför noteringen övertecknades ”flera gånger om”, enligt ett pressmeddelande på morgonen där den exakta teckningsgraden dock inte angavs.

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare, allmänheten i Sverige och medarbetare i Fasadgruppen. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om”, skrev bolaget.

Fasadgruppen gjorde dels en nyemission på 300 miljoner kronor, samtidigt som befintliga ägare erbjöd aktier om 698 miljoner kronor.

Flera institutionella investerare, däribland Swedbank Robur Fonder, hade sammantaget åtagit sig att köpa aktier för upp till 475 miljoner kronor, motsvarande 48 procent av erbjudandet.

”Vi är oerhört stolta över det stora intresset för Fasadgruppen. Tillsammans med våra framgångsrika lokala dotterbolag, många uppbyggda under flera generationer och ledda av personer som gått hela vägen från lärling till mäster till vd, inleder vi nu nästa fas i vår utveckling”, kommenterade Fasadgruppens vd Pål Warolin.

Teckningskursen på 60 kronor per aktie innebar ett pris på bolaget vid motsvarande 2,41 miljarder kronor före kapitaltillskottet. Inklusive de nya aktierna på 0,3 miljarder kronor och efterföljande värdeuppgång uppgår bolagets börsvärde i skrivande stund till cirka 3 miljarder kronor.

Fasadgruppen avser fortsätta växa via förvärv på de fragmenterade fasadmarknaderna i Sverige, Norge och Danmark, sade vd Pål Warolin nyligen i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Den viktigaste utmaningen för det snabbväxande bolaget, efter hanteringen av pandemin med covid-19, anser han är att se till att personalen fortsätter brinna för verksamheten.

Under 2016 gick två fasadföretag samman till vad som blev grunden till Fasadgruppen. Sedan dess har koncernen köpt på sig ett 20-tal bolag verksamma inom vad som finns på utsidan av en byggnad.

”Det kan vara fasader som ska muras eller putsas, balkonger, fönster eller tak – allt som kräver en byggnadsställning för att komma åt”, sade Pål Warolin.