Fasadgruppen får uppdrag av Riksbyggen att energirenovera flerbostadshus

2022-10-14 08:00:00

Fasadgruppens dotterbolag SmartFront AB har fått i uppdrag av Riksbyggen att genomföra en omfattande exteriörrenovering och energieffektivisering av Brf Storspoven i Umeå. Projektet omfattar totalentreprenad på ett provhus med intentionen att genomföra projektet i sin helhet, där samtliga 8 huskroppar inkluderas.

Brf Storspoven i Umeå uppfördes år 1968 och har som många äldre fastighetsbestånd ett stort behov av energieffektivisering. SmartFronts uppdrag är omfattande och inbegriper både fasad- och takrenovering av fastigheten. Genom att välja energismarta åtgärder såg föreningen en möjlighet i samband med renoveringen att även förbättra sin ventilationslösning. Ordervärdet för första etappen uppgår till drygt 23 mkr. Entreprenaden genomförs med ett provhus för att kunna identifiera okända förutsättningar inför genomförandet av projektet i sin helhet.

I projektet installeras nya ytskikt på fasaden där teglet kommer att plockas ner och ersättas med putsfasad som isoleras med mineralull. Husets tak kommer att renoveras, marken dräneras och montage av nya ventilationskanaler enligt SmartFront-metoden kommer att installeras.

”Vi är glada att ha fått förtroendet från Riksbyggen att energirenovera Brf Storspoven och stolta att ytterligare en stor bostadsrätt satsar på energieffektiviserande åtgärder i samband med en fasadrenovering. Den här renoveringen är ett av många projekt som vi tittar på i ett rikstäckande samarbete med Riksbyggen”, säger Stefan Forsberg VD på SmartFront.

”Vi ser en ökning av den här typen av energieffektiva projekt med energismarta renoveringar för fastigheten, vilket är något som bostadsrättsföreningar alltmer satsar på. Fasadgruppen har som helhetsleverantör en fantastisk möjlighet att åta oss just den här typen av projekt och där vi tillsammans med fastighetsägarna kan verka för en mer hållbar miljö ”, säger Peter Polland, affärsområdeschef för Fasadgruppen Nordöst.

MFN