Färre sms-lån till KronofogdenFoto: Fredrik Sandberg /Scanpix

Färre sms-lån till Kronofogden

Publicerad 2010-09-01 08:57

Antalet obetalda sms-lån har minskat drastiskt, enligt nya siffror från Kronofogden. En bättre konjunktur är en av orsakerna.

Under första halvåret i år fick Kronofogden in 15 939 ansökningar om betalningsförelägganden för obetalda sms-lån. Det är en minskning med 32 procent jämfört med samma period i fjol då det kom in 23 465 ansökningar.

Det är ett trendbrott som Kronofogden hoppas håller i sig. Orsaken tros bland annat vara den förbättrade konjunkturen, en självsanering av marknaden inför kommande regelförändringar och Konsumentverkets granskningar av sms-låneföretagen.

Ungas andel av obetalda sms-lån fortsätter att minska. Andelen 18–25-åringar som inte kunnat betala sina sms-lån har halverats, från 40 till 20 procent.

Andelen kvinnor som har svårt att betala sms-lånen fortsätter dock att öka. Under första halvåret i år var kvinnornas andel drygt 49 procent jämfört med 47 procent samma period i fjol.

TT