Novo Nordisks diabetesläkemedel Victoza innehåller den aktiva substansen liraglutid som hjälper kroppen att sänka blodsockret, men bara när det behövs.

Analys Pareto Securities höjer rekommendationen för danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk till köp från tidigare behåll med en riktkurs på 445 danska kr. Det framgår av en analys daterad den 20 januari.

Novo Nordisks uppdaterade varumärkningar för diabetesläkemedelen Ozempic och Rybelsus uppges främst vara viktigt för Ozempic då hjärt- och kärlindikationen stödjer Ozempics marknadstillgång.

En uppdaterad varumärkning för Rybelsus bedömer Pareto inte vara lika viktig som för Ozempic då läkemedlet redan är unikt med sin orala administrering inom läkemedelsklassen GLP-1. Den uppdaterade varumärkningen kan dock ge stöd till Novo Nordisks ambitioner att introducera GLP-1 läkmedel tidigare i behandlingsskedet.

Novo Nordisk har skapat sig en förbättrad position inom GLP-1 för diabetespatienter med förhöjd hjärt- kärlrisk, enligt Pareto.